Κόσμος 62 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 167
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.281 (55.57 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 9.083
Χωριά βαρβάρων: 198
Χωριά με bonus: 484
Κατάσταση server: Κλειδωμένο
Χρόνος λειτουργίας server: 253 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 37.712 (225.82 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 7.924 (47.45 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 200 (1.20 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 288 (1.72 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 25
Αριθμός παικτών σε φυλές: 145
Συνολικοί πόντοι: 90.698.517 (543.105 ανά παίκτη, 9.772 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 2.628.139.395
 • 1.631.460.575
 • 2.245.165.853
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 15,369 εκατ.
 • 10,965 εκατ.
 • 27,879 εκατ.
 • 1,102 εκατ.
 • 12,447 εκατ.
 • 2,494 εκατ.
 • 1,250 εκατ.
 • 72.845
 • 571
 • 7.967
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 92031
 • 65656
 • 166938
 • 6599
 • 74530
 • 14936
 • 7483
 • 436
 • 3
 • 48
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1656
 • 1181
 • 3004
 • 119
 • 1341
 • 269
 • 135
 • 8
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Arbitrage Esilio
Η νεότερη φυλή: REC

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: στις 10.07. και ώρα 09:39