Κόσμος 62 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1129
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.158 (5.45 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.426
Χωριά βαρβάρων: 729
Χωριά με bonus: 347
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 80 ημέρες
Χρήστες on-line: 60
Αριθμός μηνυμάτων: 81.084 (71.82 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 21.225 (18.80 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 7.462 (6.61 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.052 (0.93 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 114
Αριθμός παικτών σε φυλές: 739
Συνολικοί πόντοι: 37.572.927 (33.280 ανά παίκτη, 6.101 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 630.735.723
 • 639.166.593
 • 540.953.427
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 13,934 εκατ.
 • 9,444 εκατ.
 • 7,508 εκατ.
 • 1,302 εκατ.
 • 3,324 εκατ.
 • 2,086 εκατ.
 • 397.555
 • 46.276
 • 1.425
 • 2.691
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 12342
 • 8365
 • 6650
 • 1153
 • 2944
 • 1848
 • 352
 • 41
 • 1
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2263
 • 1534
 • 1219
 • 211
 • 540
 • 339
 • 65
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: alpiko
Η νεότερη φυλή: lalo

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 17:23