Κόσμος 62 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 581
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.207 (14.13 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.981
Χωριά βαρβάρων: 224
Χωριά με bonus: 436
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 153 ημέρες
Χρήστες on-line: 5
Αριθμός μηνυμάτων: 48.819 (84.03 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 14.040 (24.17 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 737 (1.27 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 161 (0.28 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 70
Αριθμός παικτών σε φυλές: 292
Συνολικοί πόντοι: 67.558.284 (116.279 ανά παίκτη, 8.232 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.648.156.819
 • 1.256.965.478
 • 1.713.079.089
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 15,993 εκατ.
 • 11,531 εκατ.
 • 22,396 εκατ.
 • 1,233 εκατ.
 • 9,752 εκατ.
 • 2,732 εκατ.
 • 1,033 εκατ.
 • 64.436
 • 833
 • 3.775
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 27526
 • 19847
 • 38548
 • 2122
 • 16784
 • 4702
 • 1778
 • 111
 • 1
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1949
 • 1405
 • 2729
 • 150
 • 1188
 • 333
 • 126
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: SirTrollz
Η νεότερη φυλή: jtkt

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:14